مسعود ردایی اینگونه میگوید

مسعود ردایی اینگونه میگوید این تهیه کننده سینما و تئاتر در آخرین مصاحبه ی خود با یک خبرگزاری به این موضوع اشاره کرده است که وجود ویروس کرونا هزینه ها را برای ساخت فیلم های سینمایی و تلویزیونی افزایش داده است و این مساله سازندگان را دچار تردید کرده است . این روزها فیلم های […]