پژو 308 – 2021

پژو 308 – 2021 وجود خودرو های جدید تحول زیادی این صنعت در سراسر دنیا در میان مردم جهان ایجاد کرده است ، از خودرو های برقی گرفته تا خودروهایی که با نور خورشید نغذیه ی انرژی می شوند و به حرکت در می آیند . سازنده خودرو پژو یکی از پرچمداران این صنعت است […]

سیگار کشیدن در میان جوانان

سیگار کشیدن در میان جوانان متاسفانه یکی از مواردی که در میان جوانان کشور چه از جنس دختر و چه از جنس پسر خطر آفرین بوده است ، موضوع سیگار و دخانیات در میان جوانان و نوجوانان است که در سال های گذشته رو به رشد بوده و چهره سالم اجتماع را به سمت نا […]

آیا عادل فردوسی پور از ایران می رود

آیا عادل فردوسی پور از ایران می رود یکی از سوالاتی که مطرح می شود این که آیا عادل در فکر خود این موضوع را می پرواند که از ایران برود و به شبکه های فارسی زبان آن ور آبی برسد . خبر های زد نقیضی مطرح می شود و سوالات زیادی در ذهن مخاطب […]