کمال گرایی بلای خانمان سوز ازدواج جوانان

کمال گرایی بلای خانمان سوز ازدواج جوانان این روزها تورم شدید اقتصادی انقدر مشکلات را زیاد کرده است که جوانان به سختی حتی می توانند تصور کنند که بخواهند ازدواج کنند . نرخ بالای بیکاری ، تورم شدید و بی سابقه ، نا امیدی برای ساختن زندگی بهتر و سایر موارد باعث شده تا نرخ […]