«پرده از روی دنیای مجازی بردارید: زندگی ما در قالب الکترونیک»

زندگی ما در قالب الکترونیک هر روزه بیشتر می‌شود و پرده‌ای از روی واقعیت‌های آن برنمی‌داریم. در دوران الکترونیک که زندگی‌مان را در بر می‌گیرد، با واقعیت‌هایی روبرو هستیم که از آن‌ها در گذشته نمی‌دانستیم. در این مقاله به بررسی چند واقعیت تلخ و جالب زندگی ما در قالب الکترونیک خواهیم پرداخت. زندگی در دوران […]

حقیقت یا تکنولوژی؟ عینک سه بعدی و تجربه بینندگان در دنیای مجازی

فراگیری تکنولوژی و توسعه واقعیت مجازی در دنیای امروز، تجربه بینندگان را به شکلی تازه و نوین تغییر داده است. عینک‌های سه بعدی، به عنوان یکی از افزونه‌های تکنولوژی واقعیت مجازی، قدرتمندترین تأثیر را در تجربه بینندگان دارند. در این مقاله، به بررسی قدرت تغییری که عینک‌های سه بعدی به تجربه بینندگان در دنیای مجازی […]