کمال گرایی بلای خانمان سوز ازدواج جوانان

کمال گرایی بلای خانمان سوز ازدواج جوانان این روزها تورم شدید اقتصادی انقدر مشکلات را زیاد کرده است که جوانان به سختی حتی می توانند تصور کنند که بخواهند ازدواج کنند . نرخ بالای بیکاری ، تورم شدید و بی سابقه ، نا امیدی برای ساختن زندگی بهتر و سایر موارد باعث شده تا نرخ […]

سیگار کشیدن در میان جوانان

سیگار کشیدن در میان جوانان متاسفانه یکی از مواردی که در میان جوانان کشور چه از جنس دختر و چه از جنس پسر خطر آفرین بوده است ، موضوع سیگار و دخانیات در میان جوانان و نوجوانان است که در سال های گذشته رو به رشد بوده و چهره سالم اجتماع را به سمت نا […]