همه چیز درباره سبزوار

همه چیز درباره سبزوار

اطلاعات جامع در مورد سبزوار سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است. نام قدیم سبزوار، بیهق است. زبان اکثریت مردم سبزوار فارسی است. گویش مردم سبزوار از مجموعه گویشهای اصیل خراسانی و با منشأ فارسی دری است. درباره سبزوار: سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که در غرب خراسان، در […]